Φοίβη Ενεργειακή Μ.Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 121953301000

Απόφαση ΓΣ περί μείωσης κεφαλαίου

Eίναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και σκοπεύει να αναπτύξει 2 ΦΒ σταθμούς σε 2 Βι.Πε. της ηπειρωτικής Ελλάδας : -Δράμα -Καρδίτσα

Οι ΦΒ σταθμοί έχουν συνολική ισχύ 3,88 MW και πρόκειται να αναπτυχθούν σε έκταση 92,6 στρεμμάτων.

Οι ΦΒ Σταθμοί είναι πλήρως αδειοδοτημένοι